Sikkerhet

Star Security Politidistrikter More

Vest politidistrikt (Sogn og Fjordane og Hordaland) – Utvidet tillatelse

Vest politidistrikt (Sogn og Fjordane og Hordaland), Utvidet tillatelse til å utøve vaktvirksomhet. I medhold av lov 5. januar 2001 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 3, innvilges søknad om tillatelse til å utøve eller inngå avtale om vaktvirksomhet for Star Security AS, i distriktet Vest (Sogn og Fjordane og Hordaland.) Tillatelsen gjelder vaktvirksomhet etter lovens § 2…

Star Security Politidistrikter More

Øst politidistrikt (Follo, Romerike og Østfold) – Utvidet tillatelse

Øst politidistrikt (Follo, Romerike og Østfold), Utvidet tillatelse til å utøve vaktvirksomhet. I medhold av lov 5. januar 2001 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 3, innvilges søknad om tillatelse til å utøve eller inngå avtale om vaktvirksomhet for Star Security AS, i distriktet Øst (Follo, Romerike og Østfold) Tillatelsen gjelder vaktvirksomhet etter lovens § 2 første ledd…

Star Security Politidistrikter More

Innlandet (Hedmark og Oppland) politidistrikt – Utvidet tillatelse

Innlandet politidistrikt (Hedmark og Oppland), Utvidet tillatelse til å utøve vaktvirksomhet. I medhold av lov 5. januar 2001 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 3, innvilges søknad om tillatelse til å utøve eller inngå avtale om vaktvirksomhet for Star Security AS, i distriktet Innlandet (Hedmark og Oppland) Tillatelsen gjelder vaktvirksomhet etter lovens § 2 første ledd bokstav lov om…