Star Security Politidistrikter

Innlandet (Hedmark og Oppland) politidistrikt – Utvidet tillatelse

Innlandet politidistrikt (Hedmark og Oppland), Utvidet tillatelse til å utøve vaktvirksomhet.

I medhold av lov 5. januar 2001 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 3, innvilges søknad om tillatelse til å utøve eller inngå avtale om vaktvirksomhet for Star Security AS, i distriktet Innlandet (Hedmark og Oppland)

Tillatelsen gjelder vaktvirksomhet etter lovens § 2 første ledd bokstav lov om Vaktvirksomhet med tilhørende forskrift.
a) utføre tilsyns med privat området
b) utføre kontrolltjenester
c) motta, behandle og rykke ut på alarmsignaler

Tillatelsen i tillegg til Oslo, Asker og Bærum politidistrikt er også gyldig i Innlandet politidistriktet (Hedmark og Oppland).

Med dette gleder vi oss til vårt arbeid i politidistriktet Innlandet politidistriktet (Hedmark og Oppland)
Våre ansatte har lang erfaring i sikkerhetstjenester, vaktvirksomhet, ordensvakt- og ledsagertjenester bla.

Tjenester vi tilbyr:
https://starsecurity.no/tjenester/

Om forfatteren

Legg igjen en kommentar

Scroll to Top