Star Security Politidistrikter

Øst politidistrikt (Follo, Romerike og Østfold) – Utvidet tillatelse

Øst politidistrikt (Follo, Romerike og Østfold), Utvidet tillatelse til å utøve vaktvirksomhet.

I medhold av lov 5. januar 2001 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 3, innvilges søknad om tillatelse til å utøve eller inngå avtale om vaktvirksomhet for Star Security AS, i distriktet Øst (Follo, Romerike og Østfold)

Tillatelsen gjelder vaktvirksomhet etter lovens § 2 første ledd bokstav lov om Vaktvirksomhet med tilhørende forskrift.
a) utføre tilsyns med privat området
b) utføre kontrolltjenester
c) motta, behandle og rykke ut på alarmsignaler

Tillatelsen i tillegg til Oslo, Asker & Bærum og Innlandet politidistriktet (Hedmark og Oppland) er også gydlig i Øst politidistrikt (Follo, Romerike og Østfold).

Med dette gleder vi oss til vårt arbeid i politidistriktet Øst politidistriktet (Follo, Romerike og Østfold)
Våre ansatte har lang erfaring i sikkerhetstjenester, vaktvirksomhet, ordensvakt- og ledsagertjenester bla.

Tjenester vi tilbyr:
https://starsecurity.no/tjenester/

Om forfatteren

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen