Star Security Politidistrikter

Øst politidistrikt (Follo, Romerike og Østfold) – Utvidet tillatelse

Øst politidistrikt (Follo, Romerike og Østfold), Utvidet tillatelse til å utøve vaktvirksomhet. I medhold av lov 5. januar 2001 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 3, innvilges …

Øst politidistrikt (Follo, Romerike og Østfold) – Utvidet tillatelse Les mer »

Rull til toppen