Star Security Politidistrikter

Vest politidistrikt (Sogn og Fjordane og Hordaland) – Utvidet tillatelse

Vest politidistrikt (Sogn og Fjordane og Hordaland), Utvidet tillatelse til å utøve vaktvirksomhet.

I medhold av lov 5. januar 2001 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 3, innvilges søknad om tillatelse til å utøve eller inngå avtale om vaktvirksomhet for Star Security AS, i distriktet Vest (Sogn og Fjordane og Hordaland.)

Tillatelsen gjelder vaktvirksomhet etter lovens § 2 første ledd bokstav lov om Vaktvirksomhet med tilhørende forskrift.
a) utføre tilsyns med privat området
b) utføre kontrolltjenester
c) motta, behandle og rykke ut på alarmsignaler

Tillatelsen i tillegg til Oslo, Asker & Bærum og Innlandet politidistriktet (Hedmark og Oppland), Øst politidistrikt (Follo, Romerike og Østfold) er også gyldig i Vest politidistrikt (Sogn og Fjordane og Hordaland.).

Med dette gleder vi oss til vårt arbeid i politidistriktet Vest politidistriktet (Sogn og Fjordane og Hordaland.)
Våre ansatte har lang erfaring i sikkerhetstjenester, vaktvirksomhet, utrykning, mobiltvekter, ordensvakt- og ledsagertjenester bla.

Tjenester vi tilbyr:
https://starsecurity.no/tjenester/

Om forfatteren

Legg igjen en kommentar

Scroll to Top