Ordensvakttjenester

Star Security sørger for at våre ordensvakter utfører sikkerhetstjenester til utesteder og arrangementer. Denne rollen krever kvalifikasjoner utover sikkerhet, da ordensvakten må kommunisere med gjester, ansatte og ledelse på utestedet. I tillegg vil en ordensvakt være i dialog med politiet og skjenkekontrollen.

Vi legger derfor stor vekt på at våre ordensvakter har gode mellommenneskelige egenskaper og opptrer profesjonelt i møte med alle involverte.

En ordensvakt fra Star Security vil bidra til å holde ro og orden på stedet, håndtere konflikter, forebygge kriminalitet, bistå ved brann, yte nødvendig førstehjelp og rapportere eventuelle avvik.

Benytt kontaktskjema nedenfor, så vil vi kontakte deg i løpet av kort tid.