Stasjonært vakthold

Star Security Politidistrikter

Vest politidistrikt (Sogn og Fjordane og Hordaland) – Utvidet tillatelse

Vest politidistrikt (Sogn og Fjordane og Hordaland), Utvidet tillatelse til å utøve vaktvirksomhet. I medhold av lov 5. januar 2001 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 3,

Vest politidistrikt (Sogn og Fjordane og Hordaland) – Utvidet tillatelse [webxon-settings]blog-read-more-text

Star Security Politidistrikter

Øst politidistrikt (Follo, Romerike og Østfold) – Utvidet tillatelse

Øst politidistrikt (Follo, Romerike og Østfold), Utvidet tillatelse til å utøve vaktvirksomhet. I medhold av lov 5. januar 2001 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 3, innvilges

Øst politidistrikt (Follo, Romerike og Østfold) – Utvidet tillatelse [webxon-settings]blog-read-more-text

Star Security Politidistrikter

Innlandet (Hedmark og Oppland) politidistrikt – Utvidet tillatelse

Innlandet politidistrikt (Hedmark og Oppland), Utvidet tillatelse til å utøve vaktvirksomhet. I medhold av lov 5. januar 2001 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 3, innvilges søknad

Innlandet (Hedmark og Oppland) politidistrikt – Utvidet tillatelse [webxon-settings]blog-read-more-text

Skroll til toppen