12 Sikkerhetstjenester

Star Security leverer sikkerhetstjenester i alle størrelser.

Sikkerhetstjenester

Vi leverer kvalitetsbærende sikkerhetstjenester skreddersydd kundens behov og ønsker.

Adgangskontroll

Star Security har elektroniske adgangskontrollløsninger som holder oversikt over hvem som besøker og forlater bygget.

Sentervakthold

Våre sentervektere er godt trent i å yte maksimal trygghet og sikkerhet for eiere, publikum og ansatte ved sentre av større og mindre størrelser.

Mobilt vakthold

Med mobilt vakthold forebygger vi uønskede hendelser og skaper trygghet til alle døgnets tider.

Stasjonært vakthold

Vektere fra Star Security betjener alle servicefunksjoner i din bedrift og bidrar samtidig til trygghet og trivsel for ansatte og publikum.

Ordensvakthold

Star Security leverer ordensvakttjenester til alle typer arrangementer, små og store, og sørger for trygg gjennomføring i alle ledd.

HMS og internkontroll

Star Security vil bistå deg i implementering av lovpålagt HMS og sørge for at internkontroll følges opp.

Drifts- og vaktsentral

Star Securitys drifts- og alarmsentral er døgnbemannet og vi bruker høyteknologiske løsninger for å alltid yte maksimal trygghet for våre kunder.

Vaktmestertjenester

Vi har kvalifisert personale til å utføre vaktmestertjenester som bidrar til sikker drift og trygghet.

Resepsjonstjenester

Resepsjonisten er bedriftens ansikt utad. Vi vet betydningen av dette og stiller høye krav til våre resepsjonisters evne til å opprettholde bedriftens renomé.

Sentralbordtjenester

Star Security tilbyr sentralbordtjenester til alle typer bedrifter. Våre vektere kan betjene telefon samt utføre sikkerhetstiltak i din bedrift.

Kameraovervåking

Våre kameraløsninger representerer den neste generasjons videoovervåking. De registrerer 1080p HD-video døgnet rundt, innendørs og utendørs.

Utrykning

Rask respons er en av våre kjerneverdier. Vi responderer raskt på alle type alarmer og bistår våre kunder med sikkerhet og profesjonalitet.

Star Security AS kan tilpasse tjenester til dine behov. Vi vil være din faste sikkerhetspartner som sørger for at alt som omhandler sikkerhet rundt deg og din bedrift forløper som det skal.

Våre sikkerhetstjenester inkluderer alt fra ordensvakt til eventarrangør og vi tilbyr personale med ulik språkbakgrunn og varierte kvalifikasjoner og erfaringer.

Ved hjelp av høyt kvalifisert personale og høyteknologiske løsninger forebygger Star Security AS uønskede hendelser, skaper trygghet og trivsel, bidrar til en bedre hverdag og hindrer søvnløse netter. Sikkerhetstjenester e vår nisje!Sikkerhetstjenester

Icon Star Security AS

Sikkerhetstjenester

Vi har sertifisert personale tilgjengelig som implementerer sikkerhetstiltak rettet mot privatpersoner, organisasjoner, arrangementer, forretninger, kjøpesentre og industriområder.

Hendelsesrapportering

Vi leverer viktig informasjon til rett person i sanntid slik at våre kunder raskt kan ta avgjørende sikkerhetsbeslutninger.

Støtte for flere teknologier

Vi støtter teknologier som NFC, strekkoder- og QR-koder samt GPS. Star Securitys vaktsystem erstatter utdaterte løsninger og bruker eksisterende optiske etiketter, dannet av våre sikkerhetstjenester.

Effektivisering

Deretter bruker vi data for å vurdere resultater. Vi identifiserer effektiviteten av ansatte og områder og kan på bakgrunn av dette foreta beslutninger som har budsjettsmessig betydning.

Sikkerhetstjenester - Star Security jobber for å styrke kundens renomé. Vi tilbyr beskyttelse døgnet rundt for deg eller din bedrift. Vi leverer tilrettelagte sikkerhetstjenester!

STAR SECURITY

Kontakt oss

Bruk skjemaet under og skriv til oss, vi svarer straks vi har mottatt henvendelsen om sikkerhetstjenester.

Send en melding

Kontaktinformasjon

Star Security er alltid tilgjengelig på e-post og telefon gjennom vår vaktsentral. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

  • Kristian IV’s Gate 12, 0164 Oslo
  • +47 22 12 06 17
  • star@starsecurity.no